Kallelse till årsmöte 2019 tisdagen den 26 februari kl 1900

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskaphälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte

Tisdagen den 26 februari 2019 kl 1900

Vi håller mötet i skepp 6 vid kantinen på Aeroseum.

Innan mötet samlas de som önskar kl. 1800 för en enklare måltid bestående av köttsoppa med tillbehör, dricka och kaffe med kaka. Kostnaden för måltiden är 140 kr som betalas i kassan i kantinen. Försöka ha jämna pengar men det går nog att betala med kort också. För att kunna beräkna antalet portioner ber vi er om en anmälan senast söndag den 24 februari, observera att anmälan är bindande. Ni kan anmäla er till mig, helst på mejl annars på min mobil, gärna med ett SMS med ert namn och texten ”vill äta”

Mejl: gertboll1@gmail.com

Mobil: 0708 905625

För själva årsmötet behövs ingen anmälan, det är bara att dyka upp!

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida www.gvfs.se. Motioner från medlemmar skal vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 12 februari.

Väl mött önskar styrelsen!

Gert Böll, Ordförande i GVFS

Dagordning för årsmöte 2019 GVFS

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 26 februari 2019 kl. 19.00 i Aeroseum.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2019
 12. Årsavgiften för 2020
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2019
 16. Val av styrelseledamöter för 2019
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2019
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

 

 

 

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS

Verksamhetsberättelse för GVFS 2018

Verksamhetsberättelse för GVFS 2018

 

Styrelsen i Göteborgs Veteranflygsällskap bestod under 2018 av:

OrdförandeGert Böll

LedamöternaEva Bohlin, Per Lindquist, Kjell Brattfors, Thomas Svensson, Jan Svensson, Thomas Odhäll och suppleanternaDaniel Karlsson och Martin Hellberg

Våra förtroendevalda revisorervar Johan Ahlberg och Alexander Arsic

Vi höll 7 styrelsemöten under året, inklusive ett konstituerande möte och höll årsmöte i februari. Under sommaren höll vi våra möten på fältet i Alingsås och under vintern på Aeroseum

Vi hade en grillkväll på fältet i Alingsås under sommaren, det torra vädret med eldningsförbud ställde till det för grill-gruppen

GVFS deltog i följande arrangemang:

”Hela Sverige flyger” på Nordstan i februari i samarbete med Aeroseum

Hobbymässan på Aeroseum i mars

Helgen 21–22 aprilvar vi inbjudna till Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte och GVFS ordförande fick mottaga en (provisorisk) förtjänst-plakett för mångårig verksamhet med renovering av flygplan. På söndagen flög Pelle Lindquist till Säve med GV-38 Helge Gustav och fick parkera bredvid Helge Cesar till mötets förtjusning. Helge Cesar motorkördes sedan.

Tjolöholm Classic Motor i maj, där Pelle Lindquist visade upp Bella för publiken

Barnens flyghelg på Säve i juni, där ordförande visade upp Bella för publiken lördag och söndag

Flygtidsuttaget blev mindre än väntat, GV-38 Helge Gustav fick en spricka i en cylinder och det tog tyvärr tid att få ordning på, så det blev inte mycket flugit med den. Totalt flög vi ca 56 timmar på två flygplan.

Byggverksamheten i berget pågick som alltid på tisdagarna, det går framåt med Ercoupe´n och Helge Cesar är klar för första flygning när vi hittat en lämplig propeller, den som sitter på motorn nu har en spricka och får inte flygas.

Vi höll två möten med Alingsås Flygfälts-förening AFF och det finns en viss förhoppning att vi kan få tillbaka den delen av banan som den tidigare arrendatorn tog tillbaka för nåt år sen. Det har kommit en ny ägare till grannfastigheten och han ska vara positiv till vår verksamhet.

Vi höll den traditionella jullunchen i början på december med gästtalare Stefan Sonestedt som berättade om sitt liv i luften och då speciellt tiden i Flygvapnet. Det kom ca 40 medlemmar på jullunchen

 

För GVFS, Gert Böll

Ordförande 2018