Sponsra

Hjälp oss att bevara ett stycke flygande industrihistoria! Verksamheten i Göteborgs Veteranflygsällskap bedrivs ideellt, men inköp av flygplansmaterial och dylikt är tunga poster i vår budget. Du som tycker att det är värt att hålla historien levande, sätt in valfri summa på GVFS postgiro 17 61 15-4 eller bankgiro 180-02 26. Vi tar också tacksamt emot material, verktyg med mera som kan komma till nytta. Som tack kanske du får en oförglömlig flygtur med ett veteranflygplan…

 

 

 

 

Reklamplats: att synas på sällskapets flygplan eller hangar är god reklam för företaget – och en god flyghistorisk gärning. Vi kan också erbjuda andra former av samarbeten. Företaget Caran har som exempel hängt upp en av våra GV 38 i sina lokaler! Kontakta oss för mer information.