Aviatören blir försenad

Under normala omständigheter planerades nästkommande nummer av Aviatören att komma ut i början av maj. Men som bekant är vi långt ifrån ett normalläge pga Coronaviruset och därför har mycket ställts på ända.

Så har t.ex. intervjuer tvingats ställas in då karantän råder, och även andra aktiviteter kopplade till tidningsframställningen påverkas av den rådande situationen

Vi tvingas därför skjuta på utgivningen av Aviatören #107 t.v. Det kan röra sig om veckor, en månad eller mer, det är svårt att säga i nuläget. Vi får avvakta och se hur situationen utvecklas, och hoppas på medlemmarnas förståelse.

Styrelsen GVFS