Årsmötet 2021

Under rådande omständigheter och i linje med folkhälsomyndighetens riktlinjer, diskuterar man nu i styrelsen för GVFS om att skjuta på 2021 års årsmöte till ett mer gynnsamt läge infinner sig. Att träffas under säkra former är av yttersta vikt då föreningen består av ett flertal medlemmar tillhörande någon form av riskgrupp. Styrelsen önskar därför att inom en inte allt för avlägsen framtid få återkomma med ett förslag på ett datum där ett mer pandemi-säkert årsmöte skall kunna hållas.

Styrelsen GVFS