Dagordning årsmötet 2023

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 28 februari 2023 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2023
 12. Årsavgiften för 2024
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2023
 16. Val av styrelseledamöter för 2023
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2023
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS

Kallelse till GVFSs årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i GVFS

 

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte 2023

Tisdagen den 28 februari kl. 1900

Vi håller mötet i ordersalen på Aeroseum, ingång vid kantinen.

 

Innan mötet samlas de som önskar kl. 1800 för en enklare måltid bestående av Lasagne, sallad, dricka och kaffe med kaka. Kostnaden för måltiden är 165 kr som betalas i kassan i kantinen. Försöka ha jämna pengar men det går nog att betala med kort också. För att kunna beräkna antalet portioner ber vi er om en anmälan senast måndag den 20 februari, observera att anmälan är bindande. Ni kan anmäla er till mig, helst på mejl annars på min mobil, gärna med ett SMS med ert namn och texten ”vill äta”

E-post: gertboll1@gmail.com

Mobil: 0708 905625

För själva årsmötet behövs ingen anmälan, det är bara att dyka upp!

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida www.gvfs.se. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 14 februari.

Väl mött önskar styrelsen!

Gert Böll, Ordförande i GVFS