Dagordning årsmötet 2023

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 28 februari 2023 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2023
 12. Årsavgiften för 2024
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2023
 16. Val av styrelseledamöter för 2023
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2023
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS

Kallelse till GVFSs årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i GVFS

 

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte 2023

Tisdagen den 28 februari kl. 1900

Vi håller mötet i ordersalen på Aeroseum, ingång vid kantinen.

 

Innan mötet samlas de som önskar kl. 1800 för en enklare måltid bestående av Lasagne, sallad, dricka och kaffe med kaka. Kostnaden för måltiden är 165 kr som betalas i kassan i kantinen. Försöka ha jämna pengar men det går nog att betala med kort också. För att kunna beräkna antalet portioner ber vi er om en anmälan senast måndag den 20 februari, observera att anmälan är bindande. Ni kan anmäla er till mig, helst på mejl annars på min mobil, gärna med ett SMS med ert namn och texten ”vill äta”

E-post: gertboll1@gmail.com

Mobil: 0708 905625

För själva årsmötet behövs ingen anmälan, det är bara att dyka upp!

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida www.gvfs.se. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 14 februari.

Väl mött önskar styrelsen!

Gert Böll, Ordförande i GVFS

Jullunchen återuppstår lördag 3/12

Jag är glad att kunna meddela er att GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 3 december klockan 13 ilokalen hos Idrottens Bingo på Kungsgatan 47 vån 3, granne med gallerian Grand. Det är samma lokal där vi hade vår jullunch senast.

Priset per person är 375 kronor inkl. julmust, lättöl, dricka och kaffe efter maten. Starkare drycker såsom starköl, vin och snaps finns att köpa till rimliga priser.

Jag har som vanligt bjudit in en spännande gästtalare som ska berätta om sitt liv i flygningens tjänst.

Anmälan som är obligatorisk och bindande görs senast torsdag den 24 november och helst på mejl till: gertboll1@gmail.com eller på mobil 0708-90 56 25. Vid avanmälan efter den 24 november debiteras medlemmen beloppet 375 kronor!

Betalning sker kontant på plats, via vårt bankkonto 180-0226 eller Swish på plats till mig eller Eva.

Som vanligt anordnas dessutom ett lotteri, så tag även med pengar för lott-köp!

Anmäl er gärna direkt så det inte glöms bort när vi närmar oss julen!

Hjärtligt välkomna!                                                                                                                                 Gert Böll                                                                                                                                              Ordförande i GVFS

SE-AHC har luftat vingarna 28 juli 22

Pilot på premiärflygningen var Filip Gerhardt och han beskiver det så här:

”Motorn startade på första rycket och går mycket fint. Jag gjorde en höghastighets taxning längs banan som kändes bra så därefter drog jag på!

Den lättade fint och allt var väl uttrimmat, steg bra och jag höll mig över fältet hela tiden.

Allt fungerade som tänkt och efter 20 minuter var det dags att landa igen.

En mycket lyckad första flygning.”

Mer info samt ett gäng foton finns på GVFS facebooksida

Dagordning till årsmötet.

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 15 februari 2022 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2022
 12. Årsavgiften för 2022
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2022
 16. Val av styrelseledamöter för 2022
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2022
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS

 

Årsmöte 2021/22

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte

Tisdagen den 15 februari 2022 kl. 1900

Vi håller mötet i ordersalen på Aeroseum, ingång vid kantinen.

 

Innan mötet samlas de som önskar kl. 1800 för en enklare måltid bestående av Lasagne, sallad, dricka och kaffe med kaka. Kostnaden för måltiden är 150 kr som betalas i kassan i kantinen. Försöka ha jämna pengar men det går nog att betala med kort också. För att kunna beräkna antalet portioner ber vi er om en anmälan senast måndag den 7 februari, observera att anmälan är bindande. Ni kan anmäla er till mig, helst på mejl annars på min mobil, gärna med ett SMS med ert namn och texten ”vill äta”

E-post: gertboll1@gmail.com

Mobil: 0708 905625

För själva årsmötet behövs ingen anmälan, det är bara att dyka upp!

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida www.gvfs.se. Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 1 februari.

Väl mött önskar styrelsen!

Gert Böll, Ordförande i GVFS

Årsmötet dröjer ett tag till

Även om man kan skönja ett ljus i pandemimörkret då vaccineringarna har börjat att ta fart, är det fortfarande en fortsatt hög smittspridning i Västra Götaland (210525). Folkhälsomyndigheten manar till fortsatt försiktighet och vi anpassar oss därefter för att i största möjliga utsträckning undvika tråkigheter. Styrelsen har därför fortfarande inte sett någon möjlighet att samlas för ett årsmöte utan ber på nytt att få återkomma när ett tryggt och stabilt läge infunnit sig. Med förhoppning om förståelse.

– Styrelsen GVFS

Årsmötet 2021

Under rådande omständigheter och i linje med folkhälsomyndighetens riktlinjer, diskuterar man nu i styrelsen för GVFS om att skjuta på 2021 års årsmöte till ett mer gynnsamt läge infinner sig. Att träffas under säkra former är av yttersta vikt då föreningen består av ett flertal medlemmar tillhörande någon form av riskgrupp. Styrelsen önskar därför att inom en inte allt för avlägsen framtid få återkomma med ett förslag på ett datum där ett mer pandemi-säkert årsmöte skall kunna hållas.

Styrelsen GVFS