Om GVFS

Verksamheten är förlagd till vår hangar och klubbstuga vid flygfältet i Alingsås, samt i Aeroseum på Säve flygfält utanför Göteborg. Där plockas flygplanen ner i sina beståndsdelar och återställs till nära nog nyskick. Härefter sätts allt samman till ett luftvärdigt flygplan – i väl så gott skick som när det lämnade tillverkaren, kanske någon gång på 1930-talet.

Sällskapets hemmafält är Alingsås flygfält,ESGI, som med sin gräsklädda bana vid Säveåns lummiga stränder är rena idyllen. En mer passande inramning till de historiska maskinerna är svårt att finna. Under den varmare delen av året brukar vi träffas i Alingsås på onsdagskvällarna.

Varje år ordnar sällskapet utflykter där även familjemedlemmar deltar. På våren brukar danska KZ-klubbens flygdag i Stauning vara ett omtyckt resmål. Vid våra medlemsträffar i Alingsås får medlemmarna tillfälle att närmare bekanta sig med de gamla flygmaskinerna såväl på marken som i luften.

Intressanta möten och filmkvällar står också på programet. Verksamheten avslutas varje år med jullunch där någon intressant gästföreläsare pratar flyg och flyghistoria.

Styrelse