Årsmötet 2018

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte tisdagen den 27 februari 2018 kl. 19.00 som sedvanligt kommer att hållas i ordersalen, Aeroseum.

Innan mötet samlas kl. 18.00 de som önskar för en enklare måltid. I skrivandets stund är meny och pris okänt varför styrelsen ber att få återkomma i ärendet. Även denna gången kommer anmälan till måltiden att vara bindande och anmälan kan ske på något av följande tre sätt:
1: Svara på e-post till veteranflyg@gmail.com
2: Kontakta ordf. Gert Böll, tel. 0708-905625, e-post: gertboll1@gmail.com
3: Kontakta sekr. Thomas Svensson tel. 072-5241344, e-post: thomas.a.svensson@bredband.net

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida, www.gvfs.se ca en vecka innan årsmötet. Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 13/2.

Väl mött önskar styrelsen!