Välkommen

Göteborgs Veteranflygsällskap (GVFS) bildades 1980 av en grupp entusiaster för levande flyghistoria. Sällskapet tar hand om gamla flygmaskiner, renoverar dem till perfekt skick och flyger med dem. Stjärnorna i vår samling är två Götaverken GV 38, Sveriges första serietillverkade sportflygplan.

Visste du att…

Våra GV-38 ”SE-AHC” (ovan) och ”SE-AHG” (nedan) är de enda flygande i världen.

Besök gärna Aeroseums vänner

aeroseum.se/aeroseums-vanner/