Grillen på fältet i Alingsås …

… tänds första gången för året torsdagen den 24 maj vid 17 tiden och framåt och som vanligt tar ni med det ni vill grilla. Senap, ketchup och kaffe finns på plats.

Grillkväll nummer två sker torsdag 14 juni samma tid.
Varmt välkomna!

SFF Förtjänstplakett i silver 2018

SFF styrelse har beslutat att tilldela Göteborgs Veteranflygsällskap SFF Förtjänstplakett i silver 2018.

Motivering:

GVFS har arbetat i många år med att restaurera gamla flygplan, och är snart klara med GV 38 nr 2 (SE-AHC) som de restaurerat från grunden. Detta är de enda flygande GV 38 som finns i världen. Flygplanen tillverkades ursprungligen i Göteborg och finns i dag hangarerade i Aeroseum. Föreningen arbetar också med flera andra flygplan, bla renovering av föreningens KZ III och senaste tillskottet, en Ercoupe övertagen från Svedinos samling. Vi ser fram emot att framför allt få se båda GV 38:orna i luften på några av sommarens flygevenemang. Föreningens arbete för bevarande av unika flygplan är väl värt SFF:s förtjänstplakett i silver.

Dagordning till kommande årsmöte 27/2

Dagordning

för årsmöte i Göteborgs Veteranflygsällskap tisdagen den 27 februari 2018 kl. 19.00 i Aeroseum.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas granskning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget för 2018
 12. Årsavgiften för 2019
 13. Förslag från styrelsen
 14. Motioner från medlemmar
 15. Val av ordförande för 2018
 16. Val av styrelseledamöter för 2018
 17. Val av styrelsesuppleanter för 2018
 18. Val av revisorer
 19. Val av revisorssuppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud i Alingsås flygplatsförening
 22. Val av ombud i KSAK
 23. Mötet avslutande

Väl mött!

Gert Böll, ordförande GVFS

Årsmötet 2018

Alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte tisdagen den 27 februari 2018 kl. 19.00 som sedvanligt kommer att hållas i ordersalen, Aeroseum.

Innan mötet samlas kl. 18.00 de som önskar för en enklare måltid. I skrivandets stund är meny och pris okänt varför styrelsen ber att få återkomma i ärendet. Även denna gången kommer anmälan till måltiden att vara bindande och anmälan kan ske på något av följande tre sätt:
1: Svara på e-post till veteranflyg@gmail.com
2: Kontakta ordf. Gert Böll, tel. 0708-905625, e-post: gertboll1@gmail.com
3: Kontakta sekr. Thomas Svensson tel. 072-5241344, e-post: thomas.a.svensson@bredband.net

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, samt presenteras på GVFS hemsida, www.gvfs.se ca en vecka innan årsmötet. Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. senast tisdagen den 13/2.

Väl mött önskar styrelsen!

***Julklappstips med flygkänsla***

Flygupplevelsecentret Aeroseum, där vi i GVFS disponerar utrymme för vår verksamhet, presenterar på sin hemsida ett mycket bra förslag till julklapp till såväl gammal som ung och till hela familjen. Man föreslår ett presentkort med upplevelser på Aeroseum där man som givare själv kan välja bland många trevliga och spännande alternativ att ge bort som julklapp. Gå in på www.aeroseum.se och klicka på Julklappstips på startsidan, så ser du vad som finns att välja på och hur du gör för att beställa ditt egenkomponerade presentkort. Det blir en julklapp som säkert blir mycket uppskattad!

Jullunchen 2017 aväts 2 december

GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 2 december 2017 klockan 13 i en lokal hos Idrottens Bingo på Kungsgatan 47 vån 3, granne med gallerian Grand. Det är samma lokal där vi hade vår jullunch förra året. Priset per person är 355:- kronor inkl. julmust, lättöl, Loka och kaffe efter maten. Starkare drycker såsom öl och vin finns att köpa. Prishöjningen motiveras av ett breddat utbud på julbordet.

Vi har som vanligt en spännande gästtalare som ska berätta om en period i sitt liv i flygningens tjänst.

Anmälan som är obligatorisk och bindande görs senast den 21 november helst på mail till: gertboll1@gmail.com eller på mobil 0708-90 56 25. Vid avanmälan efter den 22 november debiteras medlemmen beloppet 355:- kronor. Betalning sker kontant på plats och vi uppskattar jämna pengar!
Som vanligt anordnas dessutom ett lotteri, så tag även med pengar för lottköp!
Hjärtligt välkomna!
Gert Böll Ordförande i GVFS

Grillen tänds på ESGI 27:e juli

Torsdagen 27 juli tänder vi grillen på fältet i Alingsås igen, klockan 17 och framåt. Som vanligt tar ni med det ni vill grilla, GVFS står för senap, ketchup och kaffe. Välkomna!