Styrelse

Vem gör vad.

GVFS styrelse  och organisation 2018:
 • Ordförande: Gert Böll
 • Kassör: Eva Widh
 • Sekreterare:  Thomas Svensson
 • Ledamot: Kjell Brattfors
 • Ledamot: Per Lindquist
 • Ledamot: Tomas Odhall
 • Suppleant: Daniel Karlsson
 • Suppleant: Martin Hellberg
 • Motorflygchef: Gunilla Öhrn
 • Kontrollant: Ingolf Johansson
 • Ansv. Byggruppen: Ralph Duell
 • Redaktör Aviatören: Ulf Delbro
 • Layout Aviatören: Pelle Andersson