Verksamhetsberättelse för GVFS 2018

Verksamhetsberättelse för GVFS 2018

 

Styrelsen i Göteborgs Veteranflygsällskap bestod under 2018 av:

OrdförandeGert Böll

LedamöternaEva Bohlin, Per Lindquist, Kjell Brattfors, Thomas Svensson, Jan Svensson, Thomas Odhäll och suppleanternaDaniel Karlsson och Martin Hellberg

Våra förtroendevalda revisorervar Johan Ahlberg och Alexander Arsic

Vi höll 7 styrelsemöten under året, inklusive ett konstituerande möte och höll årsmöte i februari. Under sommaren höll vi våra möten på fältet i Alingsås och under vintern på Aeroseum

Vi hade en grillkväll på fältet i Alingsås under sommaren, det torra vädret med eldningsförbud ställde till det för grill-gruppen

GVFS deltog i följande arrangemang:

”Hela Sverige flyger” på Nordstan i februari i samarbete med Aeroseum

Hobbymässan på Aeroseum i mars

Helgen 21–22 aprilvar vi inbjudna till Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte och GVFS ordförande fick mottaga en (provisorisk) förtjänst-plakett för mångårig verksamhet med renovering av flygplan. På söndagen flög Pelle Lindquist till Säve med GV-38 Helge Gustav och fick parkera bredvid Helge Cesar till mötets förtjusning. Helge Cesar motorkördes sedan.

Tjolöholm Classic Motor i maj, där Pelle Lindquist visade upp Bella för publiken

Barnens flyghelg på Säve i juni, där ordförande visade upp Bella för publiken lördag och söndag

Flygtidsuttaget blev mindre än väntat, GV-38 Helge Gustav fick en spricka i en cylinder och det tog tyvärr tid att få ordning på, så det blev inte mycket flugit med den. Totalt flög vi ca 56 timmar på två flygplan.

Byggverksamheten i berget pågick som alltid på tisdagarna, det går framåt med Ercoupe´n och Helge Cesar är klar för första flygning när vi hittat en lämplig propeller, den som sitter på motorn nu har en spricka och får inte flygas.

Vi höll två möten med Alingsås Flygfälts-förening AFF och det finns en viss förhoppning att vi kan få tillbaka den delen av banan som den tidigare arrendatorn tog tillbaka för nåt år sen. Det har kommit en ny ägare till grannfastigheten och han ska vara positiv till vår verksamhet.

Vi höll den traditionella jullunchen i början på december med gästtalare Stefan Sonestedt som berättade om sitt liv i luften och då speciellt tiden i Flygvapnet. Det kom ca 40 medlemmar på jullunchen

 

För GVFS, Gert Böll

Ordförande 2018