Flygplan‎ > ‎Götaverken GV-38‎ > ‎

GV-38 Historiken

Historien om GV 38 börjar vid Götaverkens skeppsvarv i Göteborg i mitten av trettiotalet. I ett försök att bredda företagets verksamhet startades 1935 en flygavdelning. Tanken var att tillverka och reparera flygplan. Idén var inte helt gripen ur luften: företagets tekniska kunnande var stort och flyget var en framtidsbransch.

Flygplanstillverkningen inleddes med tre exemplar av det lätta, dubbeldäckade bombplanet B 4 Hawker Hart. Planen levererades till Flygvapnet 1937, åtskilligt försenade. På grund av förseningen ville Flygvapnet inte lägga fler beställningar på företaget. Götaverken sökte sig istället till vad man trodde var en lukrativ nisch - tillverkning av sportflygplan.

Under 1938 till 1941 tillverkades på licens 14 exemplar av det amerikanska sportplanet Rearwin 9000 Sportster. Maskinen var ett tvåsitsigt, högvingat monoplan byggt i stålrör och trä. Flygplanet utrustades med den amerikanska stjärnmotorn Le Blond på 90 hästkrafter. Då det avsågs användas till skolning i flygklubbarna var planet utrustat med dubbelkommando som standard.

Konstruktionen fick blandad kritik. De förstärkningar man adderat gjorde flygplanet tungt - men också robust. Bland flygarna var omdömena oftast positiva. Planets känslighet för sidvind gav emellertid upphov till det föga smickrande smeknamnet "Gunghästen".

Götaverken fick snart ge upp drömmen om det svenska sportplanet. Istället vidtog ett antal vidlyftiga militära flygprojekt, men Götaverkens flygavdelning blev tyvärr inte långlivad. Under 1939-1940 monterades dock ett drygt 30-tal flygplan av typerna Fiat G.50, Westland Lysander och Fiat CR.42/J 11 för användning i Finland.

Under de följande åren spreds de 14 GV 38:orna ut över landet och många tjänstgjorde vid flygklubbarna. Med tiden blev de flesta offer för haverier. I bästa fall blev de undanställa och bortglömda i någon hangar. Ett exemplar gick under jorden så till den milda grad att det grävdes ner! Glädjen var därför stor när sällskapet lyckades komma över sitt första exemplar - SE-AHG.