Välkommen

Vi firar 40 år 19 januari, stort.

Göteborgs Veteranflygsällskap (GVFS) bildades 1980 av en grupp entusiaster för levande flyghistoria. Sällskapet tar hand om gamla flygmaskiner, renoverar dem till perfekt skick och flyger med dem. Stjärnan i vår samling är Götaverken GV 38, Sveriges första serietillverkade sportflygplan.

Visste du att…

Vår GV-38 ”SE-AHG” är den enda flygande i världen.

UPPROP

Medlemmar i GVFS
Färdigställandet av veteranflygsällskapets andra GV-38, SE-AHC, är nu inne på kort final. Vad som återstår är att lösa propellerfrågan, en inte helt oansenlig detalj när det gäller restaurering av flygplan. Då den ursprungliga propellern inte höll måttet står föreningen inför två alternativ. Nytillverkning eller inköp.

Oavsett om föreningen väljer att fortsätta inslagen väg med att tillverka en ny propeller från grunden eller att låna/köpa en propeller från något företag behöver vi ekonomisk stöttning från våra medlemmar. Detta för att undvika att helt dränera renoveringskassan. Målet med insamlingen är att få ihop kontanta medel om totalt 20 000 kronor. Styrelsen för GVFS hoppas nu på att du vill hjälpa till, så att vi snart får se ytterligare en GV-38 i luften. Alla bidrag är välkomna… stora som små!

Din donation mottages med stor tacksamhet på föreningens bankgiro 849-8495. Märk din gåva med ”Propeller”!

Styrelsen i GVFS