Bli medlem

Som medlem i GVFS stödjer du arbetet med att renovera och hålla våra flygande klenoder i luften.
Vi är en liten förening, helt unik i sitt slag, och vi brinner för vår verksamhet.
Du får vår uppskattade tidning Aviatören 1-2 ggr per år.
Du får möjlighet att flyga med oss i flygplanen.
Du kan engagera dig i byggruppen, kärnan i vår verksamhet,
som renoverar och underhåller flygplanen.
Du får fritt inträde till Svensk flyghistorisk förenings föreläsningar på Radiomuseet.
Med mera…
Upplev en ny dimension som pilot!
Att lära sig flyga en veteranmaskin med sporrhjul är inte svårt, du slipar på din skicklighet och lär dig flyga med sinnena snarare än instrument. Du lär dig riktigt ”airmanship” och får ett smakprov på hur man gjorde förr. Upplevelsen att sakta fara fram över landskapet en ljum sommarkväll i en Cub, KZ III eller vår Götaverken GV-38 är svårslagen! Dessutom väcker våra maskiner alltid stor uppmärksamhet var vi än landar.
Mer information finner du under ”Börja flyga”.
.

Medlemsavgifter 2024
– Flygande medlem: 1400 kr
– Stödjande medlem: 400 kr

Sätt in medlemsavgiften på GVFS bankgiro 180-02 26
Ange namn, personnummer, adress, telefon och ev. e-post. Om du är pilot, ange vilka behörigheter du har. Välkommen till Veteranflygsällskapet!