Strikekortet

Vad är Strikekortet.se?

Idag finns en uppsjö av rabattkuponger, erbjudanden etc. på marknaden. Strikekortet.se's styrka är att samla dessa på ett enkelt och lätt tilgängligt sätt för "slutanvändaren". Strikekortet.se kommer att ha unika rabatter samt erbjudanden, som endast kan nyttjas av kortets innehavare. Dessa rabatter, samt erbjudanden tillhandahålles av såväl rikstäckande som lokala "leverantörer".

Strikekortet.se tillhandahåller ett av Sveriges största kundunderlag samlade under ett och samma tak. Rabatterna är inte begränsade till ett inköpstillfälle utan gäller årsvis, vilket uppdateras på hemsidan.

 
 
 
 
 
 
 
Beställer du Strikekortet, stödjer du Göteborgs Veteranflygsällskap med 250kr av kortets pris.
Kortet beställs på www.strikekortet.se, där även en lista på erbjudanden finns.
 
Glöm ej att ange att du vill stödja Göteborgs Veteranflygsällskap vid beställning!