Nyheter‎ > ‎

EFTERLYSNINGAR – Webredaktör och Sponsoransvarig

skickad 28 juni 2011 13:20 av Erik Tunared   [ uppdaterad 28 juni 2011 13:29 ]

1. Vi söker en webredaktör att ta hand om vår hemsida.

 

Veteranflygsällskapets hemsida är ett kolossalt viktigt forum för att informera medlemmarna om vad som händer i Sällskapet, och den är även mycket betydelsefull som vårt ansikte utåt, inte minst för att skapa positiv PR och good-will för oss. Ett syfte är att hemsidan skall medverka till att vi får nya medlemmar, såväl piloter som stödjande medlemmar, liksom förhoppningsvis även sponsorer. Detta kräver att hemsidan är uppdaterad och att den upplevs fräsch och intressant, och att den lockar till besök.

 

Vi har ett bra utgångsläge med dagens hemsida, men då vi sedan en tid inte har någon som ansvarar för den löpande skötseln av den, så hålls den inte kontinuerligt uppdaterad, vilket inte är bra. Detta vill vi nu ändra på!

 

Vi söker därför någon som är villig att på ideell basis ta hand om hemsidan och sköta den så att den verkligen blir ett bra informationsforum och marknadsföringsverktyg.

 

2. Vi söker någon som vill åta sig att värva sponsorer

 

Vi behöver stärka upp Veteranflygsällskapets ekonomi, och då är det viktigt att försöka få sponsorer till verksamheten. Men sponsorer står inte och knackar på dörren för att få bidraga ekonomiskt – vi måste aktivt gå ut och marknadsföra oss för att fånga upp dessa.

 

Genom vår verksamhet att renovera och hålla historiskt intressanta flygplan luftvärdiga gör vi en industri- och kulturhistoriskt mycket värdefull insats, inte minst ur ett Göteborgs-perspektiv med GV 38:orna. Det borde därför vara fullt möjligt att hitta bidragsgivare att stödja denna verksamhet.

 

Men det kräver uppenbarligen en rejäl insats av någon som tar detta till sin uppgift, och just denna person, som är beredd att på ideell basis jobba med detta söker vi nu.

 

Du som är intresserad av att jobba som webredaktör eller som sponsoransvarig då och då på fritiden, och göra en insats för Veteranflygsällskapet hör då av dig till vår ordförande Erik Tunared, 0707-36 72 97 eller med e-post till tunared[snabel-a]bredband.net. Om du inte själv nappar, så kanske du känner du någon eller några som du tror skulle vara intresserad av dessa uppgifter – i så fall är vi mycket intresserade av ditt tips. Vi kan inte betala någon ekonomisk ersättning för insatsen, men vi kan erbjuda några trevliga flygturer i våra flygplan plus Sällskapets varma uppskattning!

Comments